Algemene verhuurvoorwaarden voor machines en toebehoren:
De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle door Benland Verhuur aangegane overeenkomsten.

Huurovereenkomst
Bij aanvang van de huur dient een leveringsbon te worden ondertekend.
De minimum verhuring is een dag.
De verhuring vangt aan op de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking word gesteld aan de huurder.
Ze eindigd op de dag van de terugkomst van het gehuurde goed.
De Huurder dient het gehuurde goed bij ontvangst grondig na te kijken.
Alle klachten dienen binnen de achtenveertig uur na ontvangst van de goederen aan de verhuurder gemeld.
Het gehuurde goed dient steeds gereiningd en in perfecte staat terug gebracht te worden.
De verhuurder kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld tegenover derden voor de matriele of immateriele schade ten gevolge van stillegging van of een gebrek aan het gehuurde goed.
De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik het dagelijks onderhoud van het gehuurde goed.
De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden door verkeerd gebruik verlies van brandstof of verkeerde aansluiting.
De overeenkomst kan door Benland Verhuur met onmiddelijke ingang beeindigd worden wegens achterstal van betaling huurprijs.

Transport
Op aanvraag van de huurder kan het gehuurde goed ter plaatse gebracht worden aan 43,00 €/u excl. BTW.
Interventies door onze diensten worden aan 43,00 €/u excl. BTW gefactureerd.

Betalingsvoorwaarden
Bij het afsluiten van een huurcontract zal steeds een waarborg betaald worden volgens overeenkomst.
Onze facturen zijn contant betaalbaar te Kruibeke.
De vermelde verhuurprijzen zijn steeds excl. BTW
Bij niet betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebreke stelling een intrest van 1% per maand verschuldigd en verhoogd worden met 10% met een minimum van 125,00 €
Ingeval van betwisting zijn enkel het vredegerecht van Beveren en de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

Log in

create an account